Ćazim Sadiković: Sada trebaju djelovati tužilac, visoki predstavnik i drugi organi države

Bivši predsjednik Ustavnog suda BiH i dugogodišnji član Venecijanske komisije Ćazim Sadiković kazao je kako je današnja odluka Ustavnog suda BiH da odbaci zahtjev Narodne skupštine RS-a o promjeni odluke kojom se 9. januar kao Dan RS-a smatra neustavnim, na svom mjestu jer Ustavni sud uvijek donosi konačne i obavezujuće presude.

Ističe da je ovo trebalo ovako riješiti, ali da problem predstavlja to da li će ostali organi države BiH uspjeti ostvariti sve ono što zahtijeva primjena ove odluke.

“Sada trebamo vidjeti u kolikoj mjeri su osposobljeni organi države da ostvare sve to počev od tužioca, visokog predstavnika kao međunarodne vlasti i svih drugih elemenata koji su u igri. Ustavni sud nema sam instrumente za prisilno djelovanje, to rade drugi organi. Ako nisu sada u stanju to da urade, mislim da se trebaju osposobiti da vrše takvu funkciju u državi”, rekao je profesor Sadiković za Klix.ba.

Istakao je kako je država svugdje u Evropi centralni element svakog političkog sistema, a da je kod nas slaba tačka, te da je ovo prilika da je osnažimo.

“Ovo je prilika da ostvarujemo sve ono što je obaveza moderne države, a to su međunarodne obaveze, obaveze prema društvu i građanima kao što su ekonomski razvoj, prosvjeta, kultura, zdravstveno osiguranje, penzije, zapošljavanje itd. Sve su to elementi koji čine napredak države. Volio bih da bude tako i da zaista svi građani imaju koristi i nešto pozitivno od ove odluke”, zaključio je Sadiković.

Podsjećamo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine na današnjoj 99. plenarnoj sjednici odbio je zahtjev Narodne skupštine Republike Srpske o promjeni odluke Ustavnog suda čime je potvrđeno da se 9. januar kao Dan RS-a smatra neustavnim, te je usvojio privremenu mjeru kojom se obustavlja odluka o raspisivanju referenduma u RS-u.

Related posts