Dana 17.03.2018 godine, PS obratila se M.F.rođena 1974.godine koja prijavila određene probleme sa svojim suprugom M.V.rođen 1967.godine. Daljnji rad na dokumentovanju krivičnog djela „ Nasilje…