Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona uputio je poziv medijima da u srijedu 18.10.og proprate primopredaju projekta sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Zavodu zdravstvenog osiguranja…