Bosić: Novi saziv Parlamenta BIH 5. decembra

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić zakazao je za 13. novembar sjednicu kolegijuma da bi bio utvrđen datum održavanja konstitutivne sjednice novog saziva ovo doma.

– U utorak će kolegijum razmatrati termin za održavanje sjednice novog saziva, jer imamo rok od 30 dana od potvrđivanja rezultata izbora da bude konstituisan Parlament. Taj rok teče i pretpostavljam da će konstitutivna sjednica biti održana 5. decembra, rekao je Bosić.

Dodao je da će na konstitutivnoj sjednici novoizabrani poslanici dati svečane izjave, izabrati predsjedavajućeg, prvog zamjenika predsjedavajućeg i drugog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma, te članove Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara BiH.

– Nadam se da će do tog termina biti nađena stabilna parlamentarna većina i da će Parlament funkcionisati u punom kapacitetu, rekao je Bosić.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Šefik Džaferović je rekao da će konstitutivna sjednica biti zakazana u skladu sa Ustavom i zakonom.

On vjeruje da će konstitutivna sjednica biti zakazana početkom narednog mjeseca.

Poslovnikom o radu Predstavničkog doma utvrđeno je da konstitutivnoj sjednici predsjedava najstariji poslanik novog saziva.

(Vijesti.ba)

Related posts