“Bosanski Petrovac u finansijskoj blokadi zbog sukoba načelnika i većine”

Povodom neusvajanja odluke o privremenom finansiranju Općine Bosanski Petrovac, zbog čega je blokiran rad općinskih kapaciteta, oglasio se Zdravko Radošević, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću.

„Cjelokupan decembar protekao je u znaku otvorenog sukoba između općinske uprave i vijećničke većine, koju čine SDA, SNSD, DF, SP i SBB. To je za posljedicu imalo neusvajanje budžeta, a onda i odluke o privremenom finansiranju, što je dovelo do finansijske blokade i nefunkcionalne općinske vlasti. Naš stav je da su dominirali lični sukobi, egoizam, sujeta, kršenje Poslovnika i zakona, te da se najmanje vodilo računa o potrebama lokalne zajednice. Apsolutno nije bilo opravdanog razloga da se dođe u ovu situaciju ”, kaže Radošević.

Vijećnik Naše stranke kaže da je na sjednici vijeća i na kolegiju, insistirao da se, prije svega komunikacija vrati u normalne okvire, te da je upozoravao kako loše posljedice može imati neusvajanje odluke o privremenom financiranju.

Zadnji pokušaj je, kako kaže, bilo sazivanje vanredne sjednice 30. decembra , na kojoj se trebala donijeti odluka o privremenom finansiranju, ali sjednica na kraju nije održana zbog nedolaska vijećnika koji čine većinu i nedostatka kvoruma.

„Obeshrabrujući je način na koji je novi saziv općinskih vlasti počeo ovaj mandat. Više puta je kršen poslovnik, odluke su donošene netransparentno, van redovne procedure, na način čistog preglasavanja većine od 9 vijećnika, zanemarujući političke dogovore, argumentaciju, komunikaciju.

Poslovnik i zakonski propisi se, kaže Radošević, ne smiju kršiti, a svaki sukob koji postoji između načelnika i vladajuće većine treba da se rješava na civiliziran način.

“Općinski budžet Bosanskog Petrovca ne treba biti sredstvo političkih obračuna, već sredstvo za poboljšanje života ljudi koji žive u ovoj općini. Naša stranka insistira da se budžet usvoji u redovnoj proceduri kako bi se kroz javnu raspravu i učešće što više aktera društvenog života moglo doći do strukture budžeta koja će biti najkorisnija za Bosanski Petrovac“, zaključuje Radošević.

Related posts