Bosanski Petrovac: Potpisani ugovori o izgradnji 9 stambenih jedinica

U maloj Sali Opštine, 21.7.2016. godine, bilo je upriličeno potpisivanje tripartitnog ugovora između Opštine Bosanski Petrovac implementatora, organizacije Hilfswerk Austria International u cilju rješavanja stambenog pitanja sa odabranim korisnicima Projekta „Podrška trajnim rješenjima revidirane strategije za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

Projekat finansira Evropska unija i UNHCR. Implementator projekta je UNHCR sa svojih 7 partnera. Hilfswerk Austria International kao jedan od partnera ima za zadatak da implementira komponentu stanogradnje i ekonomske održivosti u 10 opština za najugroženije porodice povratnika i raseljenih lica. Doprinos Opštine u ovom projektu je dodjela zemljišta za gradnju objekata raseljenim porodicama, gdje je to potrebno, kao i besplatno obezbjeđenje potrebne dokumentacije.

Projekt menadžer ispred Hilfswerk Austria International, Azema Avdušinović, pojasnila je da je radna grupa koju čine predstavnici Hilfswerk Austra International zajedno s UNHCR-om i predstavnicima Opštine, izvršila izbor korisnika na našoj Opštini, koji su u potrebi za rekonstrukcijom, odnosno izgradnjom stambenih jedinica.

Naime, govoreći o obnovi stambenih jedinica i aktivnostima koje će se kasnije sukcesivno odvijati, Avdušinović se zahvalila načelniku Opštine, kao i ostalim saradnicima na pomoći i izrazila nadu da će saradnje biti i ubuduće. Pored toga, zatražila je od odabranih korisnika Projekta da budu kooperativni prilikom izvođenja radova dodajući da će se objekti graditi na osnovu standarda za izgradnju i obnovu za povratnike i raseljena lica od strane Ministarstva za ljudska prava.

„U saradnji sa međunarodnom zajednicom došli smo do organizacije Hilfswerk koja je implementator ovoga projekta i vjerujem da će projekat biti završen što je moguće bolje i učinkovitije na sveopšte zadovoljstvo. Iako je život u našoj državi težak, ovaj „tračak svjetlosti“ je dokaz da se treba boriti. I nadam se da će korisnici dugu zimu dočekati u svojim obnovljenim i izgrađenim domovima“, rekao je načelnik Opštine.

Potpisivanju ugovora prisustvovalo je 9 korisnika, a to su: Redžić Hamdija, Dukić Jovo, Budimir Stevo, Romčević Radojka, Surla Dušan, Marjanović Rade, Mujagić Alisa, Hajirić Mersada, Ogrić Ahmet.

Related posts