Bivši predsjednik SFRJ objavio knjigu “Kako su Srbi izgubili vijek”

Cilj knjige je da se činjenicama pokaže šta se zaista dešavalo tokom raspada Jugoslavije, da se objelodani istina i suprotstavi nepravednim optužbama protiv Srbije i spskog naroda, rekao je Borisav Jović na predstavljanju njegove knjige – Kako su Srbi izgubili vijek, sa podnaslovom Tragična sudbina Srba u zajedničkoj državi.

Jović, nekadašnji predsjednik Predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kazao je da je tumačenje pobjedničke strane da je srpski narod kriv za sve što se dešavalo ostalo do danas dominantno i nedovoljno osporavano.

Prema njegovim riječima, iako je prošlo četvrt vijeka, sa srpske strane postoji neobjašnjivo ćutanje i ne čine se napori da se objelodani istina i skine ljaga koja mu je nepravedno nanijeta.

Jović je, kaže, u knjizi, analizirao najznačajnije događaje i ličnosti koji su uticali na dešavanja od stvaranja do raspada Jugoslavije.

“U ovoj knjizi su razjašnjeni dublji istorijski uzroci i događaji koji bacaju potpuno novo svjetlo na sve što smo preživjeli u proteklom vijeku, pa i na događaje devedesetih godina”, rekao je Jović.

“Gubici koje je doživio srpski narod krajem dvadesetog vijeka u toku raspada Jugoslavije, građanskog rata i zločinačkog bombardovanja NATO pakta, toliko su bili veliki da se može slobodno reći da su poništili najznačajnija njegova dostignuća iz čitavog vijeka”, napomenuo je Jović.

Profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Slaviša Orlović je rekao da je to knjiga učesnika događaja, iskrena i autentična, koja će sigurno izazvati veliku pažnju i polemike.

Ona je veoma poučna jer ukazuje kako se u politici lako prave greške, a teško ispravljaju, rekao je Orlović.

Knjiga je objavljena u saradnji Službenog glasnika i Adria Media Group.

Related posts