Bihaćki gradonačelnik o Nacrtu Budžeta grada Bihaća za 2017.godinu

Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić pred najavljenu 7. sjednicu Gradskoga vijeća Bihać na kojoj će se, između ostalog, raspravljati i o Nacrtu Budžeta grada Bihaća za 2017.godinu , održao je konferenciju za medije na kojoj je osvrnuo na predloženi gradski budžet , odnosno obaveze i dugovanja koja su u konačnici rezultirala iznosom nacrta budžeta od 30.248.739 KM.

On je pojasnio sve bitne stavke koje su obilježile ovogodišnji Nacrt Budžeta za 2017.godinu , a one se prije svega odnose na planirani iznos povrata dijela nezakonito utrošenih namjenskih sredstva u iznosu od 4 miliona KM, zatim sredstava za izmirenje manjeg dijela obaveza iz ranijeg perioda prema povjeriocima od 2 milina KM, sredstava koja se moraju planirati za izmirenje dijela dugoročnog kredita za ovu godinu KM, te sredstva za realizaciju tzv. KFW projekta odnosno sanacije raskopanih ulica.

Kada je prihodovna strana budžeta u pitanju, Fazlić je rekao da se osim redovnih poreznih prihoda računa sa oko 10 miliona neporeznih prihoda gdje se osim sredstava od planiranih investicija gradska uprava planira okrenuti iznalaženju dodatnih prihoda u smislu efikasnije naplate vlastitih potraživanja, boljeg gazdovanja vlastitom imovinom, intenziviranju aktivnosti na legalizaciji bespravno izgrađenih objakata koji se mogu legalizovati, te maksimalnim uštedama u redovnom poslovanju.

Related posts