BIHAĆ: U povodu Svjetskog dana čistih planina Unski smaragdi organizirali akciju pošumljavanja

U povodu Svjetskoga dana čistih planina Unski smaragdi su u suradnji sa “Unsko-sanskim šumama“, Nacionalnim parkom „UNA“ i osnovnim i srednjim školama Općine Bihać, organizirali akciju pošumljavanja.

Više od sto učenika osnovnih i srednjih škola zasadilo je nekoliko hiljada novi sadnica četinara.

Nakon pošumljavanja upriličeno je i edukativno predavanje učenicima na temu „Uloga i značaj šuma za život ljudi na zemlji“.

Za sve učesnike ove akcije rukovodioci Unsko-sanskih šuma priredili su teoretski i praktični dio o tome kako se sadi mlada sadnica smrče, te koja je uloga i značaj šuma za održavanje života na planeti Zemlji. Pri tome je istaknuto da su šume „pluća planete Zemlje“, naši najveći proizvođači kisika i potrošači ugljičnog dioksida, da su dom brojnim životinjskim i biljnim vrstama, čuvari izvorišta pitke vode i naši najbolji saveznici u borbi protiv klimatskih promjena.

Svi su saglasni da je cilj pošumljavanja „ne zasaditi što više mladih sadnica, nego kvalitetno zasaditi sadnice i prenositi znanje o potrebi zaštite šuma, na mlađe generacije.

Predsjednik Dječijeg ekološkog parlamenta Damir Ramić, ističe da šume treba bolje čuvati, da je eksploatacija prevelika, a akcije pošumljavanja svakako pomažu da se obnavlja šumski fond i šume održe, ali i podiže svijest o važnosti šuma koje su pluća planete Zemlje.

– Danas, kada je umiranje šuma postala planetarna pojava uslijed prekomjernog zagrijavanja zraka i kada požari i sjekire obaraju drveće brže nego što ih sama priroda može obnoviti, neophodno je vršiti pošumljavanje, jer podsječeno drvo danas, suša je sutra, a glad prekosutra, naglasila je u svom obraćanju učesnicima, Mejasa Dupanović predsjednica „Unskih smaragda“.

Related posts