Bihać: Savez sindikata policije i uposlenika MUP-a reprezentativan za područje djelatnosti javnog reda i sigurnosti

Danas je u Bihaću održan sastanak Upravnog odbora Federalnog sindikata policije i uposlenika u ministarstvima unutrašnjih poslova, koji je nedavno dobio rješenje o reprezentativnosti za područje djelatnosti javnog reda i sigurnosti od ministarstva rada i socijalne politike.

Na današnjem sastanku Upravnog odbora doneseno je niz zaključaka, od kojih svakako treba istaći da će u skorije vrijeme od strane ovog Sindikata biti podnesena inicijativa za formiranje jednistvenog kolektivnog ugovora za uposlenike u ministarstvima unutrašnjih poslova u Federaciji BiH. Također je donesen zaključak kojim će se tražiti primjena Zakona o plaćama i naknadama policisjkih službenika FBiH i Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH kojima bi se izjednačila primanja na području cijele Federacije BiH u ovoj oblasti.

Upravni odbor sindikata policije i uposlenika u ministarstvima unutrašnjih poslova je jednoglasno usvojio i zaključak kako će štiti stečena prava svojih članova.

Related posts