Bihać: Održan okrugli sto o akciji “Tigar-sloboda 94”

5780fb85e61e18.06023998_rtvusk20978936U sali Muzeja Prvog zasjedanja AVN0J-a danas je održan okrugli sto o jednoj od najvećih operacija u odbrambeno-oslobodilačkom ratu „Tigar-sloboda 94”. Prezentatori su bili su učesnici akcije, koji su ukazali na njenu važnost za opstanak bošnjačkog naroda na ovim prostorima. Podsjećanje na jednu od najvećih operacija za vrijeme agresije na Bosnu i Hercehovinu, nije samo obilježavanje datuma, većiskazivanje vrijednosti i borbe za opstanak bošnjačkog naroda na ovim prostorima. Na ovakvim okruglim stolovima treba da prisustvuju mnogi gradani, a naročito oni koji prenose znanje na mladu populaciju, kako bi mladi znali pravu pravu istinu o odbrambeno-oslobodilačkom ratu, rečeno je na okruglom stolu.

Prvenstveni cilj operacije „Tigar sloboda 94” bio je dokazati povezanost i umiješanost srpske strane u planski iniciran medumuslimanski sukob, zatim naoružavanje jedinica i sastava 5. korpusa, te prezentovanje javnosti dokaza u kojoj mjeri medunarodne mirovne snage zaista vrše svoju misiju, napomenuo je premijer lzudin Saračević, jedan od ratnih starješina 5. korpusa Armije R BiH. Plan operacije su izradili komandant 5. korpusa, Atif Dudaković i komandant 502. viteške brdske brigade Hamdija AbdićTigar, u najvećoj tajnosti. Plan je predvidao da Abdić, nakon što bude Smijenjen. sa dužnosti komandanta brigade i .demobilisan., kao nezadovoljni bivši vojni komandant prebjegne Fikretu Abdiću, te ga ubijedi da, uz istomišljenike koji su ostali u Bihaću, uz vojnu pomoć koju će mu pružiti, može poraziti 5. korpus i ući u Bihać.

Ratna varka je u potpunosti uspjela, a njeni rezultati u to vrijeme imali su nemjerljiv doprinos daljem putu ka slobodi.

rtvusk.ba

Related posts