Za saniranje šteta nastalih od olujnog vjetra Grad Bihać izdvojio je 55.000 KM, od čega će na osnovu usvojenog Izvještaja šteta svim prijavljenim koji ispunjavaju uvjete iz Pravilnika, biti isplaćena u iznosu od 40 posto od ukupno prijavljene i utvrđene štete.

Isplata osiguranog iznosa krenut će već sljedeće sedmice, a dobiti će je osobe koje ispunjavaju uvjete za dodjelu novčanih sredstava za stambene objekte, osobe koje imaju štetu na poljoprivrednim dobrima i pravni subjekti, saopćeno je iz Grada Bihać.

Štab Civilne zaštite Grada Bihaća danas je raspravljao i o situaciji koja se odnosi na povećan broj migranata u Bihaću, te je zaključeno da će sve nadležne gradske službe, javne ustanove i preduzeća kontinuirano pratiti situaciju i biti dio tima koji vodi brigu sa aspekta higijensko-zdravstvene zaštite i humanitarnog zbrinjavanja migranata u Bihaću.