BiH i zaštita životne okoline

Područje Nacionalnog parka Una ukupne veličine 19.800 hektara nalazi se na krajnjem zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, na području grada Bihaća i pripada Unsko-koranskoj zaravni.Obuhvata dolinske dijelove rijeke Une i Unca i orografske padine planina Plješevice, Grmeča i Osječenice. Nacionalni park Una se prostire dolinom gornjeg toka rijeke Une kao i oko kanjona rijeke Unac, desne pritoke Une, sve do rječice Krke na zapadu.

Nakon pet i pol godina od početka uspostave i razvoja Nacionalnog parka trend rasta turističkih posjeta se povećava. Zadovoljni smo ukupnim brojem posjeta jer je NP “Una” tokom 2016. godine posjetilo više od 100.000 posjetilaca uključujući i broj od 64.000 sa plaćenim ulaznicama, izjavio je za Krajinu direktor NP “Una” Amarildo Mulić. Uprava NP “Una” kao prioritet naglašava potrebu investicija u NP “Una”. Riječ je o putnoj infrastrukturi koja povezuje glavne odnosno osnovne atrakcije u NP. To je putna infrastruktura vezana za ulaze 1, 2 i 3 u NP “Una” prema Štrbačkom buku. Modernizacijom i asfaltiranjem tih puteva, uz povećanje posjeta i ostalih usluga zasigurno bi na ovom području stvorili uvjete za brži, kvalitetniji i prosperitetniji razvoj ne samo Nacionalnog parka,kaže Mulić.

Iako se radi o veoma značajnom potencijalu evidentno je da je u Bosni i Hercegovini institucionalna zaštita okoliša na niskom nivou.Ne postoji državna Strategija koja uređuje ovu oblast,dok se 30 posto evropske pravne tekovine, važne za pristupanje novih članica Evropskoj uniji ,odnosi se na životnu okolinu.

Izostanak strateškog dokumenta prepreka je korištenju sredstava evropskih fondova koja su dostupna Bosni i Hercegovini.Da bi pristupili odgovarajućim fondovima za okoliš i klimatske promjene,posebno sredstvima EU IPA programa predpristupne pomoći, neophodno je usvojiti Strategiju aproksimacije BiH u oblasti okoliša i usklađivati domaće zakonodavstvo sa evropskim.

S obzirom da takav dokument još nije usvojen Bosna i Hercegovina je propustila period od 2014. do 2017. godine za finansiranje projekata.Strategija aproksimacije bi trebala biti usvojena do marta, rečeno nam je u ministarstvu za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose BiH.

Evropski parlament je donio Rezoluciju o zaštićenim prirodnim područjima Une i Sutjeske na teritoriji Bosne i Hercegovine u aprilu 2016. godine u kojoj se vlasti pozivaju da regulišu i nadgledaju izgradnju hidroelektrana u ekološki osjetljivim i zaštićenim područjima.

Radi se o vrlo značajnoj Rezoluciji putem koje Evropska unija pokazuje svoju usmjerenost prema BiH i sektorskoj politici. Ovom Rezolucijom se želi ukazati i skrenuti pažnja vladama u BiH da trebaju poštovati i čuvati vrijednosti koje u sebi sadrže Nacionalni park Sutjeska i Nacionalni park Una, koje predstavljaju evropsku i svjetsku baštinu, ocijenio je direktor NP “Una”.

Za razliku od predstavnika vlasti u BiH koje do sada nisu pokazale dovoljno brige za životnu okolinu udruženja civilnog društva su sve aktivnija u pogledu provođenja kampanja za zaštitu životne okoline. Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine okuplja organizacije i pojedince koji se bave ovim akcijama.

Organizacija je nedavno predstavila film “Čuvari rijeka”, koji pokazuje različite načine borbe za očuvanje rijeka, a protiv izgradnje hidroelektrana. Koalicija je usvojila “Deklaraciju o obustavljanju planova za izgradnju hidroelektrana i ekološko korištenje rijeka BiH” i u narednom periodu će djelovati prema institucijama, medijima, investitorima i javnosti.Fokus će staviti na rijeke koje su trenutno najugroženije planovima za izgradnju hidroelektrana.

Related posts