BiH će biti kandidat do 31. decembra 2017.

Nakon što je aplikacija BiH za članstvo u Evropskoj uniji (EU) dobila zeleno svjetlo, pred zvaničnicima i institucijama BiH brojni su zadaci koje treba ispuniti na evropskom putu, kako bi u konačnici dobila kandidatski status za članstvo u porodici zemalja EU.

Kako saznaje „Avaz“, Predsjedništvo BiH na sjednici zakazanoj za ponedjeljak razmatrat će dokument pod nazivom Master plan za integriranje BiH u EU.

Prema ovom planu, u koji je „Avaz“ imao uvid, krajnji rok za dobivanje kandidatskog statusa BiH u EU je 31. decembar 2017. godine.

Manje opterećenja

No, prema Planu, u međuvremenu će trebati ispuniti niz uvjeta, od kojih je, kao što je poznato, prvi odgovor na upitnik koji se očekuje od Evropske komisije i koji će sadržavati nekoliko hiljada pitanja. Pred vlastima BiH na svim nivoima, prema ovom dokumentu u iščekivanju upitnika, a i paralelno s njegovim popunjavanjem, očekuje se kontinuirani rad i napredak na provedbi ekonomskih i socijalnih mjera.

Pri tome je jasno naznačeno da se vidljiviji rezultati očekuju već sa 1. januarom naredne godine, i to u reformi fiskalne politike, politike indirektnog oporezivanja i vanjskotrgovinske politike, smanjenju poreznih opterećenja na rad, uklanjanju prepreka zapošljavanju, poboljšanju poslovne klime, boljoj zaštiti ulagača.

Također, bolji rezultati, prema Planu, traže se u poštivanju vladavine prava, reformi javne uprave, povećanju transparentnosti propisa i procedura, smanjenju mogućnosti za korupciju, poboljšanju procesa usmjeravanja socijalne pomoći i uspostavi efektivnije, učinkovitije i pravičnije politike socijalne zaštite.

Faksimil Master plana integriranja BiH u EU: Utvrđene jasne smjernice do kraja naredne godine

Pravna sigurnost

U provedbi ovih reformi, navedeno je da se očekuje aktivno učešće državnih institucija, svih kantona i Distrikta Brčko, a u saradnji s ekonomsko-socijalnim partnerima, civilnim društvom, EU i međunarodnim finansijskim institucijama. Važno je napomenuti da je stalni rad na ovim reformama obaveza BiH i nakon dobivanja kandidatskog statusa.

Ista dinamika i kontinuitet sa značajnijim rezultatima do 1. januara 2017. godine očekuju se i na provedbi mjera za izgradnju funkcionalne tržišne ekonomije, mjerama za jačanje vladavine prava, posebno učinkovitosti institucija pravne države u borbi korupcije, organiziranog kriminala i terorizma i osiguravanju pune pravne sigurnosti za svaku fizičku i pravnu osobu. Prvi mart naredne godine predviđen je kao krajnji rok za donošenje potpunog Plana integriranja BiH u EU, u kojem će učestvovati Vijeće ministara BiH, vlade entiteta i svih deset kantona.
Proces pomirenja

Također, u Plan su uvrštene i mjere za ubrzanje procesa pomirenja, kao i one za jačanje administrativne sposobnosti, unapređivanje funkcionalnosti i povećanje učinkovitosti na svim nivoima vlasti za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Evropske unije i drugih obaveza za članstvo u EU.

Slijede reforme:

fiskalne politike
politike indirektnog oporezivanja
vanjskotrgovinske politike
neporeznih nameta
poslovnog okruženja

(Vijesti.ba / Avaz)

Related posts