Bicon Group Anketa za načelnika općine B.Krupa najavljuje iznenađenje izbora

Ispitanici ankete, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali, upoznati su da anketi trebaju pristupiti samo i isključivo kao gradjani opštine Bosanska Krupa. Sugerisano im je glasaju za kandidata koji bi najbolje zastupao interese svih gradana, sa kojim bi opčina Bosanska Krupa riješila problem nezaposlenosti i odlazak mladih iz lokalne zajednicem te konačno postala opčina u koju se investira bez razmišlljanja. Još jednom naglašavamo, pomenut kandidat u trenutku anketiranja ponudeni su bez “stranačkog predznaka”.

1 2

krupljani.ba

Related posts