Besplatan pregled kože uz razgovor o politici

Naša stranka Bihać: U cilju prevencije raka kože, organiziramo besplatan pregled
Pozivamo vas da u subotu 9. juna 2018. godine, od 11-14 sati, na štand Naše stranke u ulici
Bosanska dođete na besplatan pregled kože, na razgovor o politici u zdravstvu
kojoj treba ucrtavati novi put.
Naša stranka Bihać i dr. Anis Alagić!
Sve češća pojavnost različitih zloćudnih tumora kože ukazuju na potrebu edukacije građana i
potrebu prevencije u smislu ranog otkrivanja ovih oboljenja.
U tom kontekstu u Bosni i Hercegovini provodi se ovih dana kampanja ”Bosna i Hercegovina ima problem sa karcinomom
kože”, a u okviru Evropskih dana borbe protiv melanoma.
Ovoj akciji pridružuje se Naša stranka Bihać na način da ćemo u subotu, u centru grada Bihaća,
organizirati besplatan pregled kože za građane. Pregled će obavljati specijalista plastične i
rekonstruktivne hirurgije dr. Anis Alagić, u cilju rane dijagnostike melanoma i sumnjivih lezija
na koži.
Na ovaj način, Naša stranka Bihać i dr. Anis Alagić žele pokazati put kojom treba ići promjena
u zdravstvenoj politici.
Prevencija ovog oboljenja, ali i mnogih drugih, ne samo da mogu
čovjeku spasiti život, već značajno doprinose smanjenju troškova u zdravstvenom sistemu.
Ova, ali i druge hronične nezarazne bolesti su jedan od ključnih rizika za ekonomiju, jer se u
zdravstvenoj zaštiti povećavaju troškovi, opada radna produktivnost, javlja se prerana
smrt, invalidnost i bolovanja.

Related posts