Beogradski Agrokomerc pod stečajem

Imovina bosanskohercegovačke kompanije Agrokomerc u Beogradu je pod stečajem. Pred beogradskim Privrednim sudom najprije se dokazivalo vlasništvo nad ovim preduzećem da bi, kada je utvrđeno da je vlasništvo Vlade entiteta Federacija BiH, zbog dugovanja i isteklih rokova za privatizaciju firme, otišlo u stečaj.

Kada su devedesetih godina stvarni vlasnici firmi iz drugih republika u Srbiji bili onemogućeni da upravljaju imovinom, osnovane su firme u društvenom vlasništvu koje su nastavile sa upravljanjem.

To je bio slučaj i sa preduzećem Agrokomerc Beograd. Nakon toga zakon Srbije je nalagao dogovornu raspodjelu imovine između vlasnika imovine u drugim državama i radnika novoosnovanih firmi. Rok za to je istekao prošle godine.

„S obzirom da se nismo dogovorili sa Vladom Federacije zakačio nas je zakon, znači blokada, onda Zakon o privatizaciji da se mora iz društvenog preći u akcionarsko društvo. To se nije desilo i mnogo ljudi u Federaciji kod kojih sam odlazila nisu imali sluha“, kaže bivša direktorica Agrokomerca Beograd, Jasmina Stojanović.

Sudski sporovi

U Federalnoj Agenciji za privatizaciju tvrde da radnici zahtijevaju nešto što nije njihovo. Direktor Agencije Amer Bekrić kaže da je problema mnogo i da su teški za razriješiti.

„To pojednostavljeno rečeno znači da ste vi vlasnik nekretnine i vaš podstanar, koji vam usput ne plaća ništa za podstanarstvo pravi probleme, dugove i pokušava te dugove da podmiri vašom nekretninom“, dodaje.

Paralelno sa pregovorima ove dvije strane, zbog nepostojanja dogovora trajali su sudski sporovi i između matičnog i Agrokomerca u Beogradu o podjeli imovine, kao i zajednički nastupi dva Agrokomerca i Agencije za privatizaciju Srbije.

„Pravni spor beogradskog Agrokomerca sa agencijom za privatizaciju Srbije trajao je više od dvije godine. Epilog priče je da je imovina od oko 1.600.000 eura u rukama prinudnog upravitelja“, izvještava Sinan Šarić, novinar Al JAzeere.

Branko Božinović je 2012. kao advokat Vlade Federacije BiH uspio zaustaviti stečaj pred beogradskim Privrednim sudom.

Međunarodni standardi

Godine 2014. u sporu Federacije BiH i beogradskog Agrokomerca zastupao je beogradsku firmu i dobio spor, jer kako kaže, u početku je znao da su zahtjevi federalne strane prema zakonima u Srbiji nemogući, te da će se zbog toga izgubiti vrijeme i doći u poziciju probijanja rokova za privatizaciju i automatskog stečaja.

„Jedan deo mora da pripadne radnicima. U početku, kada sam počeo da zastupam Agenciju za privatizaciju Federacije, ja sam pokušavao da napravim dogovor između srbijanske i bosanske strane tako da svi budu zadovoljni i da Federacija zaštiti većim delom imovinu koja nesporno pripada Federaciji kroz pasivni podbilans, ali i da radnici koji su zaštitili tu imovinu od raznih otimanja dobiju neki deo na koji imaju pravo po srbijanskom zakonu“, kaže Božinović.

Predstavnik Federacije BiH Amer Bekrić tvrdi da je ovakvo zakonsko rješenje protivno međunarodnim standardima.

„Ja se duboko nadam da će Republika Srbija kao ozbiljna država uspjeti da zaštiti prava nerezidenata u skladu sa međunarodnim standardima i u skladu sa bilateralnim protokolom“, dodaje.

Trenutni advokat Federacije BiH Marinko Šakan vodi dva postupka vezana za Agrokomerc Beograd čija je suština, tvrdi, u tome što se, u srpskom zakonu različito tretira pojam vlasništva, u vremenu nastanka firme i danas, te da zbog toga ne može doći do adekvatnih dokaza.

Izvor: Al Jazeera

Related posts