Povodom Evropskog dana parkova, članovi NVO IPSIA u saradnji sa NP Una održali su prezentaciju o posjeti turista NP Una. Članovi ove nevladine organizacije tokom…