Akcija darivanja krvi

U organizaciji Crvenog križa Općine Sanski Most danas je provedena još jedna uspješna akcija darivanja krvi u ovoj kalendarskoj godini.

Tom prilikom, najdragocjeniju tečnost darovalo je oko trideset osoba, te su na ovaj način zadovoljene trenutne potrebe Opće bolnice, kada se radi o zalihama krvi .

Predsjednik sekcije dobrovoljnih davalaca krvi pri Crvenom križu Sanski Most, Mensur Seferović, zahvalio je svima koji su tokom cijele godine sudjelovali u ovakvim humanima misijama.

Prema Seferovićevim riječima, do sada su uspješno realizirane sve planirane aktivnosti Crvenog križa Sanski Most, a posebno važno je što je značaj darivanja krvi na uspješan način promovisan među mladim generacijama, te je sve veći broj mladih ljudi spremnih da se uključe u ove humanitarne aktivnost.

Related posts