Agencija za vodno područje rijeke Save: Realizuju se brojni projekti u USK-a

Agencija za vodna područja osnovana je radi provođenja zadataka upravljanja vodama. Obzirom da su vode opće dobro i kao takve su pod posebnom zaštitom Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta, kantona, gradova i općina, upravljanje vodama zasniva se na načelima, a između ostalog su dugoročna zaštita, ekonomsko vrednovanje te nekomercijalnosti prema kojem voda u osnovi nije komercijalni proizvod, već naslijeđe koje se mora čuvati, štititi i u skladu s time postupati.

Područni ured Bihać, Agencije za vodno područje rijeke Save, realizira brojne projekte koji su trenutno aktuelni u Unsko-sanskom kantonu. Već više od pet godina na usluzi je građanima USK-a, a prvenstveno služi kao servis za održavanje rijeke Une i Sane. Za ovu godinu agencija je predvidjela oko 600.000 konvertibilnih maraka za ulaganja u različite projekte, istakao je Ahmet Smajlović, rukovodilac područnog ureda Bihać. Konkretno riječ je o projektima u Bihaću, Ključu i Sanskom Mostu.

U provođenju projekata Agencije nema većih problema, osim onih koji su aktuelni na državnom nivou. Naime riječ je nelegalnoj izgradnji objekata na obalama rijeke Une i Sane. Taj problem, ističe Smajlović treba rješavati sistemski na nivou cijele države.

Pored Područnog ureda Bihać, postoje i područni uredi u Zenici i Jajcu, koji djeluju u sklopu Agencije za vodno područje rijeke Save u Sarajevu. Ova Agencija nadležna je za područje Federacije koje pripada Crnomorskom slivu. Za područje koje pripada Jadranskom slivu nadležna je Agencija za vodno područje Jadranskog mora u Mostaru. Glavna misija agencija za vodna područja je provođenje zadataka upravljanja vodama koji se Zakonom o vodama iz 2008. i propisima, stavljaju u njihovu nadležnost.- piše rtvusk.

Related posts