8. sjednica Vlade USK: 670 studenata iz boračkih populacija dobit će stipendije

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog Ervina Bibanovića, ministra MUP-a usvojen je Prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona.

– Ovim se policiji u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova USK osigurava potpuna neovisnost i profesionalnost u radu, kazao je ministar Bibanović.

Vlada Kantona razmatrala je danas i Konačan izještaj o finansijskoj reviziji Budžeta USK za 2015.godinu. Revizori su utvrdili niz propusta te je Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine dao negativno mišljenje finansijskog izvještaja budžeta Unsko-sanskog kantona navodeći da finansijski izvještaji Budžeta Unsko-sanskog kantona, po svim bitnim pitanjima ne prikazuju istinito i fer stanje imovine i obaveza na dan 31.12. 2015. godine, rezultate poslovanja i novčani tok, za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Finansijske informacije i transakcije prikazane u finansijskim izvještajima Unsko-sanskog kantona u toku 2015. godine nisu bile u svim materijalno značajnim aspektima usklađene sa odgovarajućim zakonskim i drugim propisima, navedeno je u ovom izvještaju.

Vlada Unsko-sanskog kantona primila je na znanje ovaj Izvještaj te od svih organa uprave i upravnih organizacija zatražila očitovanje o navodima revizora i mjerama koje će biti provedene da se isprave uočene negativnosti, kako bi izvještaj bio proslijeđen Skupštini USK na razmatranje. Premijer USK Husein Rošić tražio je podatak šta je sa 2, 6 miliona maraka, od ukupno 16, 5 miliona odobrenog kredita u 2015 budžetskoj godini kojima, po izvještajima, nema traga o utrošku.

Članovi Vlade Kantona prihvatili su prijedlog Dževada Malkoča, ministra za pitanja boraca i RVI o broju i iznosu stipendija za studente iz boračkih populacija. Za 2015.-2016. akademsku godinu za 670 studenata bit će isplaćeno po 700 KM na ime stipendije. Premijer Rošić, napomenuo je da se ovim ispravlja nepravda prema studentima iz ovih populacija, koji stipendije nisu dobili protekle dvije godine te zatražio da se za narednu akademsku godinu iznos stipendije planira poveća na 100 KM.

Jasmin Burnić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obrazložio je Prijedlog Odluke o dodjeli grantova općinama iz namjenskih sredstava od ekoloških naknada. 360 000 KM dodijeljeno je za projekte u sedam općina USK, sukladno broju registrovanih motornih vozila, za koje je uplaćena ekološka naknada. Grad Bihać nije uključen jer još uvijek nije dostavio izvještaj o utrošku sredstava za 2014. godinu. Kad dostave izvještaj Gradu Bihaću bit će naknadno raspoređeno 140 000 KM, kazao je Burnić.
Na današnjoj sjednici Vlada USK, na prijedlog Saliha Dedića, ministra finansija usvojila je odluke o utvrđivanju osnovica za obračun plata budžetskim korisnicima. S obzirom da još uvijek su različite visine koeficijanata i osnovica u različitim oblastima finansijski monitoring je komplikovan te je utvrđeno da se započnu pregovori sa sindikatima budžetskih korisnika kako bi osnovice konačno bile izjednačene za sve budžetske korisnike.

Od kadrovskih pitanja Vlada USK danas je razriješila upravne odbore i imenovala privremene UO u: Domu zdravlja, Bihać; Pedagoškom zavodu USK te Kantonalnom fondu za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija.

Related posts