Da li će se graditi BBI centar u Bihaću?

Prijedlog Odluke o pristupanju izrade urbanističkog projekta za “BBI galeriju” naći će se ponovo na Dnevnom redu Gradskog vijeća Grada Bihaća.

Sredinom 2015. godine, na inicijativu gradskih vlasti, BBI banci, odnosno kompaniji BBI Real Estate prodan je objekat i zemljište nekadašnjeg kina „Una“ u centru Bihaća na gdje je planirana izgradnja BBI centra. Prema prvobitnom planu, tzv. BBI galerija trebala je biti otvorena u septembru 2017. godine ali zbog neizdavajanja dozvola potrebnih za rušenje postojećeg i izgradnju novog objekta, sve je izvjesnije da rok koji je investitor stavio pred sebe neće biti ispoštovan.

U mjesecu julu 2015. godine izašao je javni poziv za prodaju nekretnine i zemljišta ukupne površine od oko 1.200 metara kvadratnih, te je nakon provedene procedure BBI Real Estate istu kupio za 1.100.000 KM. Nakon toga BBI je objavio konkurs za najbolje idejno rješenje i u martu 2016. godine uz dokumentaciju za dobivanje urbanističke dozvole isto je dostavio Gradu Bihaću.

U javnom oglasu za prodaju nekretnike navedeno je da je na predmetnoj lokaciji dozvoljena gradnja objekta spratnosti -3+P+4 ali je investitor navodno imao garancije bivše vlasti da će se u tom slučaju, kao i mnogim drugim, odstupiti od propisanih kriterija, kako bi se osigurala rentabilnost objekta.

Međutim, nakon hapšenja bivšeg gradonačelnika Emdžada Galijaševića, stvari su krenule drugačijim tokom. Idejno rješenje koje je gradskim službama dostavio investitor nije prihvaćeno jer je prelazilo dozvoljene okvire, a dalja procedura nalaže da nadležna Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove pristupi izradi urbanističkog projekta date lokacije za šta je potrebna saglasnost Gradskog vijeća.

Na drugoj sjednici Gradskog vijeća, tačka Prijedlog Odluke o pristupanju izrade urbanističkog projekta za “BBI galeriju” skinuta je s dnevnog reda uz obrazloženje da u tom trenutku nije bilo dovoljno kvalitetnih informacija kako bi vijećnici donijeli odluku.

Šta uopće znači ne/usvajanje Prijedloga Odluke o pristupanju izrade urbanističkog projekta za “BBI galeriju” za Grad Bihać i investitora?

Kako za dio grada u kojem se predmetni objekat treba graditi ne postoji izrađen urbanističkli plan, obaveza gradskih službi je da izrade urbanistički projekat samo za datu lokaciju uzimajući u obzir sve zakonske parametre i propise. Urbanistički projekat podrazumijeva detaljno planiranje koje pored pravila iz Programa zaštite centra grada Bihaća znači detaljno planiranje poput definiranja oblika objekta, određivanja građevinske linije, geodetska istraživanja čvrstine tla, osiguravanja okolnih objekata, tehničkih detalja poput priključaka, saobraćajnih rješenja itd.

Iako su mnogi tačku Prijedlog Odluke o pristupanju izrade urbanističkog projekta za “BBI galeriju” kada se prošli put našla na Dnevnom redu Gradskog vijeća shvatili kao dozvolu za gradnju BBI centra, ta Odluka ustvari ne znači ništa drugo do odobrenje nadležnoj službi da pristupi izradi Urbanističkog projekta.

Nakon što Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, uz pomoć struke i u dogovoru sa investitorom, izradi Nacrt urbanističkog projekta, isti ponovo mora doći pred gradske vijećnike na usvajanje. Potom bi uslijedila javna rasprava uz mogućnost primjedbi, kritika i prijedloga svih relevantnih faktora i javnosti, nakon čega bi se pristupilo izradi Konačnog urbanističkog projekta koji također, kao konačno rješenje, mora usvojiti Gradsko vijeće.

Iz objašnjenog se vidi da se radi o prilično dugom procesu i mukotrpnom za investitora, te da rok koji je prvobitno planiran da se objekat izgradi do kraja ove godine, investitor neće moći ispoštovati. Čak i ako se sva navedena procedura privede kraju, ne znači da će investitor dato projektno rješenje ocijeniti kao rentabilno i prihvatljivo.
S druge strane, ukoliko BBI Real Estate iz bilo kojeg razloga bude spriječen u namjeri da investira na kupljenoj lokaciji prema uslovima iz javnog poziva, pored što bi ostali bez potencijalnih 500.000 KM komunalija, Grad Bihać bi vjerovatno morao iz ionako posrnulog budžeta investitoru vratiti iznos od 1.100.000 KM kako bi izbjegao sudski proces i dodatne troškove. Uz to, kako se u ovom slučaju u ulozi investitora nalazi Islamska banka za razvoj kao vlasnica Bosna Bank International, negativan ishod te situacije značajno bi narušio ugled Grada Bihaća kao destinacije za investitore.

Za dobrobit građana Grada Bihaća, nadamo se da će gradske vlasti i investitor naći kompromis na obostrano zadovoljstvo, a koje će biti u okvirima zakona i Programa zaštite stare jezgre Bihaća. Šta će se dešavati u budućnosti, ostaje nam da vidimo. – piše abc.

Related posts